გლდანის გამგეობის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” ფარგლებში, სადარბაზოს დაზიანებული კიბეების რეაბილიტაცია 15 მისამართზე დასრულდა.ასეთივე სამუშაოები სამ მისამართზე ამჟამადაც მიმდინარეობს.

აღნიშნული სამუშაოები გლდანის რაიონის გამგეობის „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სამუშაოებს ზედამხედველობს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“