ჩუღურეთის რაიონში, ლარეხის N 14ა-ში მწვავედ ავარიული ფერდობის გზის დამჭერი კედლის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს.აღნიშნული სამუშაოებს, ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის დაკვეთით, კონტრაქტორი კომპანი ასრულებს ხოლო ზედამხედველობას ახორციელებს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.