ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” ფარგლებში, ფონიჭალა 3-ში, N13 და N15 კორპუსებში ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. სამი ლიფტის შესაცვლელად გამგეობის ბიუჯეტიდან 84 465 ლარი გამოიყო. სულ, კრწანისის რაიონში, მიმდინარე წელს, 28 ლიფტი რეაბილიტირდა. ზედამხედვეობა პროექტებს გაუწია ა(ა)იპ „თბილისის მუნიცპალური ლაბორატორია“- მ.