ვარკეთილი 3-ში, ჩხენკელის ქუჩის l შესახვევში, საგზაო ინფრასტრუქტურა მოეწყო. პროექტის ფარგლებში, 1 800 კვ. მ ფართობის ასფალტის საფარი დაიგო. პროექტს ზედამხედველობას უწევდა ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.