ვაკის და საბურთალოს რაიონში, „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა  ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.მოხდა ძველის ახლით ჩანაცვლება. სულ რეაბილიტირდა 159 ლიფტი.

აღსანიშნავია, რომ ლიფტების სარეაბილიტაციო პროექტების დაფინანსება ახლაც გრძელდება. აღნიშნულ სამუშაოებს  ზედამხედველობას უწევს  ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.