ქ. თბილსიის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით, მიმდინარეობდა სამგორის რაიონში, ლილოს დასახლებაში, დ.კობახიძის  ქუჩის მონაკვეთის საგზაო და სანიაღვრე სამუშაოები.  გზაზე დაიგო ორფენიანი  ასფალტ-ბეტონის საფარი, სისქით (7+5)სმ, სულ 18000მ.კვადრატზე, ასევე მოწესრიგდა  სანიაღვრე სისტემა.

სამუშაოები შეასრულა შ.პ.ს „პარმა“-მ,  ხოლო   ზედამზედველობა გაუწია ა(ა)იპ“თბილისის მუნიციპალურმა ლაბორატორია“-მ.