ქ.თბილისში „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ‘’

ფარგლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. მთაწმინდის რაიონის გამგეობის დაკვეთით და „ ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის ‘’ ზედამხედველობით,

ამაღლების ქუჩა N3 -ში, შენობის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა, ხოლო

N1-ში კი მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლის გამაგრება და ფასადის რეკონსტრუქცია.