ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დაკვეთით მიმდინარეობს ზაჰესის ხიდის რეაბილიტაცია, რასაც ზედამხედველობას უწევს  ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატოტია“-მ.