ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის დაკვეთით ი.ევდოშვილის ქუჩის N19-ში არსებულ საცხოვრებელ სახლზე მოხდა ქანობიანი სახურავის შეკეთება, რასაც ზედამხედველობა გაუწია ა(ა)იპ “თბილისის მუნიციპალურმა ლაბორატორია”- მ .აღნიშნულ მისამართზე სამუშოები დაიწყო  29.02.2016 დამთავრდა 22.03.2016