თბილიში, გლდანის რაიონში მიმდინარეობს დ. სარაჯიშვილის გამზირის კაპიტალური შკეთების დასრულებითი სამუშაოები. დაიგო 25451 კვ.მ-ზე ასფალტის საფარი და მოეწყო საფეხმავლო ბილიკების 8530 კვ.მზე, გამოიცვალა სანიაღვრე ქსელი .აღნიშნული სამუშოების დაწყება მოხდა თბილისის მერიის დაკვეთით.  ობიექტს ზედამხედველობას უწევს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.