ვაკის რაიონის გამგეობის დაკვეთით, ბურკიაშვილის ქუჩაზე მიმდიანრეობს სანიაღვრე ქსელის მოწყოის სამუშაოები რომელსაც ასრულებს, შ.პ.ს „პალიტრა“, ხოლო ზედამხედველობას ახორციელებს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.

პროექტისთვის გამგეობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 50 027 ლარი.  სამუშაოების დასრულება ნავარაუდებია მიმდინარე წლის ბოლომდე.