თბილისში, ქალაქ თბილისის მერიის დაკვეთით მარნეულის გზატკეცილზე გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს . პროექტის ფარგლებსი იგეგმება ორფენიანი (7+5) ასფალტის საფარის დაგება.

სამუშაოებს აწარმოებს შ.პ.ს „ჯიარჯი“, ხოლო ზედამხედველობას ახორციელებს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“. სამუშაოების დასრულება ნავარაუდებია მიმდინარე წლის ბოლომდე.