გაგაცნობთ, თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის წლიურ ანგარიშს, სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგენს 2018 წლის 1 იანვრიდან 15 დეკემრამდე გაწეულ საქმიანობას.