ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალურმა ლაბორატორიამ“ , დიდუბის გამგეობის მომართვის საფუძველზე, ჩაატარეს  ე. ვ. ფიფიების ქ. N 8-ში , ორსართულიანი, აგურის  სახლს ჩაუტარა შენობის ტექნიკური მდგომარეობის ვიზუალური გამოკვლევა.

დათვალიერებისა და შემოწმებისას გამოვლენილი იქნა სხვადასხვა ხარვეზები, კერძოდ:  კედლებზე შეინიშნება კონფიგურაციის მცირე ბზარების, შენობაში შეინიშნება დეფორმაციები, დაქანებულია იატაკები, იჭედება კარებები, დაზიანებებია შენობის სარდაფში და სხვა.

ა(ა)იპ „თბილისუსი მუნიციპალური ლაბორატორიის“  სპეციალისტების მიერ მომზადებული დასკვნა გადაგზავნილია შესაბამის სამსახურში შემდგომი რეაგირესბითვის.