ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა აგრძელებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, ამხანაგობის განცხადების საფუძველზე შენობების გამგრებით სამუშაოებს.

გამგრებითი სამუშაოები მიმდინარეობს შემდეგ მისამართებზე: სულიაშვილის ქ. N 8, თოიძის 18, კუმისის 21, ჩიტაიას 28.

აღნიშნულ მისამართებზე სამუშაოებს აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული შემდეგი კომპანიები: ი.მ ა. ქარდავა; შ.პ.ს მშენ + 21“,  შ.პ.ს „ინსტალ +“ , შ.პ.ს „ლეგენდა“, ხოლო ზედამხედველობას ახორციელებს ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“

სამუშოების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს: 436457 ლარს.