ჩუღურეთის რაიონში, ლარეხის N6-ში ავარიული ფერდობის დამჭერი კედელი ეწყობა.ამ ეტაპზე 10 -მეტრიანი კედლის ჩასხმის სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოებს, ჩუღურეთის რაიონის გამგეობის დაკვეთით, კონტრაქტორი კომპანია ასრულებს ხოლო ზედამხედვოლბას ახორციელბს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“.