შ.დადიანის მოსახლეობამ კრწანისის გამგეობას ძველი კიბის რეაბილიტაციის თხოვნით მიმართა. პროექტი “ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” ფარგლებში . ადგილზე მოხდა ძველი კიბის დემონტაჟი. ამჟამად მიმდინარეობს გასამაგრებელი სამუშაოები, რის შემდეგაც დაიწყება ახალი საფეხურების კეთების პროცესი.  მიმდინარე სამუშაოებს ზედამხედველობს ა(ა)იპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია”.