დირექტორი

თამაზ ალიბეგაშვილი

ა(ა)იპ “თბილისის მუნიციპალური

ლაბორატორიის” დირექტორი

                                                                                                                                           

რევაზ ცუცქირიძე                                                                                                                                                              თემურ შუბითიძე

დირექტორის მოადგილე                                                       დირექტორის მოადგილე                                           დირექტორის მოადგილე

საავტომობილო გზების                                                           ხელოვნური,  სამოქალაქო                                        ბ.მ.ა-ს მხარდამჭერი პროგრამის

მშენებლობის მიამრთულებით                                              ნაგებობები და წყალსადენ-                                        და ავარიული შენობების ტექ. მდგომარეობის

                                                                                                    კანალიზაციის მიმართულება                                     მიმართულება