ლაშა სამხარაძე
ლაშა სამხარაძედირექტორი
მამუკა კოპალეიშვილი
მამუკა კოპალეიშვილიადმინისტრაციის უფროსი
ვაჟა მაკალათია
ვაჟა მაკალათიადირექტორის მოადგილე
ხელოვნური , სამოქალაქო ნაგებობისა და წყალსადენ -კანალიზაციის მიმართულება
რევაზ ცუცქირიძე
რევაზ ცუცქირიძედირექტორის მოადგილე
საავტომობილო გზების მშენებლობის მიმართულება
თემურ შუბითიძე
თემურ შუბითიძედირექტორის მოადგილე
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამის და ავარიული შენობების ტექ. მდგომარეობის კვლევის მიმართულება