ლაშა სამხარაძე
ლაშა სამხარაძედირექტორი
ვაჟა მაკალათია
ვაჟა მაკალათიადირექტორის მოადგილე
ხელოვნური , სამოქალაქო ნაგებობისა და წყალსადენ -კანალიზაციის მიმართულება
თემურ შუბითიძე
თემურ შუბითიძედირექტორის მოადგილე
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამის და ავარიული შენობების ტექ. მდგომარეობის კვლევის მიმართულება