ლაშა სამხარაძედირექტორი
ვაჟა მაკალათიადირექტორის მოადგილე
ხელოვნური , სამოქალაქო ნაგებობისა და წყალსადენ -კანალიზაციის მიმართულება
პაატა გელაშვილიდირექტორის მოადგილე
საავტომობილო გზების მიმართულება
თემურ შუბითიძედირექტორის მოადგილე
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მიმართულება
თამაზ თურმანიძეადმინისტრაციის უფროსი