უფროსი: იოსებ გოგატიშვილი
უფროსი: ალექსანდრე ოთიაშვილი
უფროსი:  ლევან გველესიანი