უფროსი: თამაზ თურმანიძე
უფროსი: ალექსანდრე ოთიაშვილი
უფროსი:  ლევან გველესიანი