უფროსი: რევაზ ცუცქირიძე
უფროსი: ალექსანდრე ოთიაშვილი
უფროსი: ნუგზარ პაპუაშვილი